Orientační nabídka


Znak města Přibyslavice (odkaz na titulní stránku) 

Přibyslavice - Oficiální stránky


Cesta: Titulní stránka > Úřad a samospráva > Vyhlášky nařízení obce

 

Nařízení obce č. 2/2006

kterým se stanoví rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti místních komunikací a průjezdních úseků silnic a vymezení úseků místních komunikací, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí na území obce Přibyslavice
 

 
 

N A Ř Í Z E N Í   č. 2 / 2006

kterým se stanoví rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti místních komunikací  a průjezdních úseků silnic a vymezení úseků místních komunikací, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí na území obce Přibyslavice

Zastupitelstvo obce Přibyslavice se na svém zasedání dne 13.9.2006 usneslo vydat na základě § 27 odst. 6 a odst. 7 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 11 odst. 1 a § 84 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení:

Článek  1

          Předmět úpravy

Tímto nařízením se:

1.      Stanoví rozsah, způsob a časové lhůty odstraňování závad ve schůdnosti místních komunikací a průjezdních úseků silnic v obci Přibyslavice.

2.      Vymezuje úseky místních komunikací, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí.

 

 Článek  2

Rozsah a způsob odstraňování závad

1.      Závady ve schůdnosti se odstraňují na všech místních komunikacích a průjezdních úsecích silnic (chodníky a vyznačené přechody pro chodce) na celém území obce Přibyslavice, kromě těch komunikací nebo jejich úseků, které jsou uvedeny v čl. 4 tohoto nařízení, na nichž se závady ve sjízdnosti a schůdnosti neodstraňují.

2.      Zimní údržbu místních komunikací zajišťuje obecní úřad smluvně prostřednictvím dodavatelů.

3.      Odklizení sněhu se provádí mechanickými prostředky a zdrsňování náledí nebo ujetých sněhových vrstev se provádí posypem povolenými inertními materiály.

4.      Posyp chodníků se provádí pískem nebo podobným inertním materiálem o velikosti částic 0,5mm – 8 mm.

 

Článek  3

Lhůty pro odstraňování závad

1.      Zimní údržba bude zajišťována od 1.11. do 31.3. následujícího roku. Mimo toto období se závady ve schůdnosti, které vznikly sněžením nebo náledím, odstraňují nebo zmírňují bez zbytečných odkladů a průtahů přiměřeně k vzniklé situaci.

2.      Závady ve schůdnosti chodníků se odstraňují a zmírňují bez zbytečných odkladů přiměřeně  ke vzniklé situaci.

3.      Časová lhůta pro vlastníky místních komunikací a průjezdních úseků silnic k zahájení prací při zimní údržbě se stanovují do 12 hodin od vzniku závad ve schůdnosti. 

Článek  4

Úseky místních komunikací, na nichž se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí (neudržované úseky)

 

Neudržované úseky místních komunikací se vymezují takto:

Ulice:

a)               Ke hřbitovu

b)              Úvoz

c)               V barácích

d)              V uličce

 

 

Článek  5

Zrušuje se

 

Obecně závazná vyhláška č. 3/1997 ze dne 12.11. 1997, o zimní údržbě místních komunikací v Přibyslavicích.

 

Článek  6

Účinnost

 

Tato nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení.

 

 

Vladimír  Mareček

místostarosta

 

 

Roman  Vrbka

starosta

  

Vyvěšeno na úřední desce dne : 14.9.2006                  Sňato z úřední desky dne: 30.9.2006.

 
Zodpovídá: OÚ Přibyslavice
Vytvořeno / změněno: 25.3.2008 / 25.3.2008
 

 

Kontakt

Obecní úřad Přibyslavice
Na Návsi 40
675 21 Přibyslavice
Tel.: +420 568 870 178
E-mail: obec@pribyslavice.cz

Podrobný kontakt


Odběr novinek

Objednejte si bezplatné zasílání novinek do e-mailové schránky.

Informace o zpracování osobních údajů


Počasí

  • 10.5. dnes Středa Oblačno 13 °C 6 °C
  • 11.5. zítra Čtvrtek Mírný déšť 15 °C 6 °C
  • 12.5. pozítří Pátek Mírný déšť 9 °C 7 °C
  • 13.5. Sobota Sobota Mírný déšť 10 °C 7 °C
  • 14.5. Neděle Neděle Mírný déšť 13 °C 8 °C

Zdroj: OpenWeatherMap


 

Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém